Petre Ştefănucă Fişier biografic şi bibliografic

1906 septembrie 14 După date noi din arhiva centrală e născut la 14 noiembrie 1906 în satul Ialoveni (un timp centru raional redenumit "Cutuzov")din vecinătatea Chişinăului într-o familie de ţărani mijlocaşi ce se trăgeau din mazili. Învăţământul primar şi-l face în şcoala din satul natal, urmând să termine studiile secundare la Chişinău liceul "Alexandru Donici"
1933 Lucrează la cercetări sociologice în satul Cornova jud. Orhei în echipa monografică a lui D.Gusti.
1933 iunie 23 Termină studiile la Universitatea din Bucureşti. Facultatea de filozofie şi litere, aici lucrează ca student sărac , dând lecţii la copii înstăriţi.
1932-1933 Face armata în şcoala de ofiţeri de geinu din Bucureşti.
1933 Se întoarce în Basarabia şi e numit profesor de limbă română la liceul de băieţi din Bender.
1933 Petre Ştefanucă publică în "Anuarul Arhivei de Folclor" studiul său "Folclor din judeţul Lăpuşna".
1934 Este ales Secretarul Institutului social român din Basarabia.
1934 octombrie 14 Se căsătoreşte cu Nina Cuşnir , născută în comuna Căuşeni jud. Tighina în anul 1909 , fiica lui Ioan Cuşnir originar din Căuşeni şi Elena Cuşnir născută Coardă în comuna puhoi, jud. Lăpuşna. În căsătorie au 2 copii: Alecu şi Victor.
1934 - 1940 Profesor la şcolile secundare din Chişinău: gimnaziile nr1, nr3, nr3 de băieţi , liceul A. Donici, liceul M. Eminescu.
1935 Apare lucrarea "Contribuţie la bibliografia studiilor şi culegerilor de folclor privitoare laromânii din Basarabia şi popoarele conlocuitoare".
1937 Publică în "Anuarul Arhivei de Folclor" a Academiei Române, una din cele mai interesante lucrări cu privire la viaţa poporului românesc din Basarabia , intitulată : "Cercetări folclorice în viaţa Nistrului de Jos".
1937 "Bibliotecile ţărăneşti din Nişcani", lucrarea e publicată în "Buletinul Institutului Social Român din Basarabia".
1937 septembrie 16 Participă la congresul refugiaţilor.
1937 "Două variante Basarabene la basmul "Harap Alb" al lui Ion Creangă" apare în "Buletinul Institutului Social Român din Basarabia".
1937 "Literatura populară a satului Iurceni"(Conferinţa ţinută în cadrul Institutului Social Român din Basarabia, în ziua de 17 ianuarie 1937), apare în revista "Viaţa Basarabiei".
1938 "Amintiri din războiul mondial" (Adunate de la soldaţii moldoveni din comuna Cornova - Orhei ).
1939 Diverse recenzii în "buletinul Institutului de cercetări sociale al României, Regionala Chişinău". Povestitul la Iurceni ,jud. Lăpuşna (Rezultatul unei anchete asupra basmului .Raport)
1939 "Datinile de Crăciun şi Anul Nou pe valea Nistrului de Jos". Publicat în "Buletinul Institutului de Cercetări Sociale al României Regionale Chişinău".
1939 - 1940 (timp de 21 zile Dec. Ian.) profesor la liceul din Cetatea - Albă.
1939 71Concentrat la armata română.895
1939 Director al Institutului Social român din Basarabia.
1940 iunie Se eliberează din armată.
1940 octombrie 10 A fost arestat, fiind supus unor cercetări îndelungate şi grele.
1940 iunie 28 Până la această dată colaborează la revistele: "Anuarul Arhivei de Folclor", "Buletinul Institutului Social Român din Basarabia", "Viaţa Basarabiei", "Transnistria", "Universul Literar", "Şcoala Basarabeană" şi altele.
1941 aprilie 11 În baza art.54.III57-13 ale CP al R.S.S.U. a fost supus pedepsei capitale.
1941 aprilie 29 S-a înlocuit osînda capitală cu 10 ani de închisoare.
1942 iulie 12 Moare într-o colonie pentru deţinuţi politici din R.A. Tătară.
1958 Se fac încercări de reabilitare a lui P.V. Ştefănucă.
1990 martie 23 O nouă încercare a I.L.L. pentru reabilitarea savantului, care este satisfăcută.
1991 Apar două volume Petre V. Ştefănucă "Folclor şi tradiţii populare" Alcătuire ,studiu introductiv, bibliografie, comentarii şi note de Grigore Botezatu şi Andrei Hîncu. Seria "Moştenire"
1991 decembrie 10 Comitetul Executiv Raional Ialoveni a luat hotărârea "De a conferi bibliotecii publice orăşeneşti şi liceului din Ialoveni numele pământeanului P.V.Ştefănucă.
1993 septembrie 17-23 III-lea simpozion Naţional de Etnologie organizat în localităţile Ialoveni - Soroca.
1993 septembrie 17-23 Deschiderea plăcii comemorative "P. V. Ştefănucă".
1993 septembrie 17-23 Se organizează pe lângă biblioteca publică orăsenească "P.V. Ştefănucă" o cameră-muzeu "P.V. Ştefănucă"

Petre Ştefănucă Cîteva crîmpee din Operă

DIN VIAŢA CĂRŢII ROMÂNEŞTI ÎN BASARABIA

DOUĂ VARIANTE LA BASMUL "DĂNILĂ PREPELEAC" A LUI I. CREANGĂ

PAVĂL VITEAZUL

OMUL SĂRAC ŞI COCOŞUL

Petre Ştefănucă Aprecierea Contemporanilor

(Vasile Soloviov, candidat in stiinte filologice, articolul " Petre Stefanuca" extras din revista " Limba si literatura moldoveneasca",1989,N1.-p.54-55.)

(G. Botezatu, A Hincu, P.V. Stefanuca in aprecierea contemporanilor)

Nina P.Stefanuca

Petre Ştefănucă File de Album

Petre Ştefănucă Muzeul ''Petre Ştefănucă''