• 1948 În baza unui ordin al Secţiei raionale de iluminare culturală Chişinau se organizează biblioteca sătească Ialoveni cu o suprafaţă de 24 m. p., dispunea de o sală de citire şi un fond de 1019 exemplare.
 • 1951 Biblioteca poseda o colecţie de 3122 volume, 304 beneficiari (majoritatea din ei elevi), cărora li se eliberau 3115 exemplare de carte, 2 puncte ambulante.
 • 1954 Biblioteca trece la balanţa colhozului "Moldova Socialistă", şefa bibliotecii fiind doamna Zeliţer.
 • 1956 Satul Ialoveni trece în componenţa raionului Cotovsc (Hânceşti) şi biblioteca prezintă darea de seama la Hînceşti. Sediul bibliotecii s-a aflat în una din cele 3 căsuţe de tip finlandez construite odată cu clădirea cârmuirii colhozului.
 • 1958 Se dă în exploatare Casa de cultură, unde biblioteca se transferă în două camere mari şi luminoase. În acest sediu s-a aflat pînă în anul 1979.
 • 1963 -1964 Biblioteca şi localitatea au fost parte componentă a raionului Anenii Noi.
 • 1964 - 1977 Biblioteca si localitatea au fost parte componentă a raionului Străşeni.
 • 1964 Bibliotecii i-a fost alocată o sumă de 400 de ruble de către colhozul "Moldova Socialistă" şi au fost procurate 16374 exemplare cărţi. Numărul cititorilor constituia 1326 persoane, inclusiv 501 şcolari.
 • 1965 Bibliotecii i-a fost alocată o sumă de 650 de ruble pentru procurarea a 160o exemplare cărţi. Numărul cititorilor constituia 1200 persoane.
 • 1972, 4 ianuarie Se deschide pe lângă biblioteca sătească o filială pentru copii. Prima bibliotecară la această filială a fost Anastasia Cazan.
 • 1977, 1 aprilie Se formează raionul Cutuzov şi biblioteca Ialoveni primeşte statut de bibliotecă raională. La 1 august 1977 se organizează Sistemul Centralizat de Biblioteci Cutuzov cu sediul în Casa de Cultură. (director Nicolae Schiţco)
 • 1979 În conformitate cu hotărârea nr. 21/7 din 01.11.79 a Comitetului Executiv raional Ialoveni Direcţia Cultură cumpără o casa particulară pentru ambele biblioteci publice din Ialoveni de pe str. Lev Tolstoi 3. Suprafaţa casei de 140 m.p. permitea să încapă cele 20 mii de volume.
 • 1986 Fondurile bibliotecilor ating 80 mii de publicaţii. Biblioteca raională avea în structura sa:
  Serviciul relaţii cu publicul (împrumut la domiciliu, sala de lectură, oficiul arte, secţie pentru tineret, şi o secţie nestaţionară de deservire a populaţiei)
  • Serviciul informativ -bibliografic
  • Serviciul metodologic
  • Serviciul achiziţie şi prelucrare
  • Filiala raională pentru copii. (director - Elena Cazacu).
 • 1989 Biblioteca ocupă etajul doi în incinta fostului Comitet Executiv, sediul Primăriei de astăzi, str. Alexandru cel Bun 45 (director - Larisa Petcu)
 • 1991 În urma decentralizării sistemului de biblioteci, conform ordinului Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 219 din 10 octombrie 1991, biblioteca raională a Sistemei Centralizate de biblioteci din raionul Ialoveni a primit statut de bibliotecă publică orăşenească. Bibliotecii i s-a conferit titlul de biblioteca "P. Ştefănucă" - numele băştinaşului, remarcabilului savant şi folclorist Petre Ştefănucă. Acest titlu a fost conferit de Comitetul Executiv raional Ialoveni prin decizia nr. 11/5 din 10.11.91 la conferinţa ştiinţifică republicană dedicată 85 de ani de la naşterea savantului.
 • 1993, 23-27 septembrie La Ialoveni are loc al III-lea Simpozion internaţional de etnologie şi folclor, dedicat vieţii şi activităţii lui Petre Ştefănucă, la care au participat mai mult de 150 delegaţi din mai multe ţări, în cadrul căruia pe lângă bibliotecă se inaugurează camera - muzeu "P. Ştefănucă" şi se instalează o placă comemorativa. Un aport mare la crearea muzeului şi-au adus colaboratorii bibliotecilor din Ialoveni si dn. Grigore Botezatu, profesor la Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova
 • 1995, 30 august Pe lângă biblioteca orăşenească şi-a deschis o filială de carte română, care poartă numele marelui om politic, celui mai bun diplomat român Nicolae Titulescu. Inaugurarea acestei filiale a fost posibilă graţie protocolului de inaugurare semnat la 19 mai 1995 între biblioteca judeţeană "I. Minulescu" Olt, Slatina şi biblioteca publică orăşenească Ialoveni, cât si de Consiliul Judeţean, Ministerul Culturii, România, Comitetul Executiv Raional Ialoveni si Ministerul Culturii al R. Moldova. Partea româna a parvenit cu circa 8 mii de publicaţii, mobilier, inventar.
 • 1996, noiembrie Biblioteca trece cu sediul în incinta fostei grădiniţe nr. 5, unde se afla şi în prezent.
 • 1999 Jubileul de 50 ani ai bibliotecii publice orăşeneşti "P. Ştefănucă"
 • 2000, 29 august Aniversarea a 5-a de la inaugurarea filialei de carte româna "N. Titulescu"
 • 2001, 29 martie Inaugurarea salonului muzical literar "Luceafărul"
 • 2002, 4 martie Aniversarea a 30-a de la inaugurarea filialei orăşeneşti copii Ialoveni
 • 2004 Lansarea monografiei "Ialoveni" (5 februarie);
  Aniversarea a 55-a a bibliotecii publice orăşeneşti "P. Ştefănucă",
  Inaugurarea Sălii Multimedia (27 octombrie)
 • 2005 Aniversarea a 10-a de la Inaugurarea de carte română "N. Titulescu";
  Inaugurarea oficiului de carte Engleză;
  Inaugurarea pinacotecii "N. Titulescu"
 • 2006 Dezvelirea bustului lui P. Ştefănucă în incinta bibliotecii. Tedeum şi sfinţirea bustului.
  Lansarea "Ghidului muzeului "Petre Ştefănucă".
  Conferinţa ştiinţifică internaţională "Cercetările plurisdisciplinare ale satelor basarabene
  in perioada in interbelică" Lansarea indicelui biobibliografic "Petre Ştefănucă - folclorist şi etnograf" Şezătoarea "Ca la noi la Ialoveni", ed. a 2-a
 • 2007 Zilele bibliotecii "P. Ştefănucă", ediţia a 16 -a.
  Conferirea numelui marelui scriitor pentru copii S. Vangheli filialei pentru copii
  Deschiderea unei săli dedicate scriitorului S. Vangheli.
  Lansarea volumelor poetului Iulian Filip:
  "Moara cu plăcinte" ,
  "Poezia acasă: Poeţi basarabeni contemporani",
  "Linii şi cuvinte comunicante" vol.1
  Serata muzicală "Viaţa în imagini sonore" dedicată marelui compozitor E. Doga.
 • 2008 Realizarea proiectului transfrontalier „Caravana veselă - teatru de joacă fără frontiere'', care a derulat în perioada martie 2007- septembrie 2008, in colaborare cu biblioteca judeţeana "N. M. Spataru", Vaslui. Extinderea serviciilor de biblioteca (servicii extramuros) Zilele bibliotecii "P. Ştefănucă", ediţia a 17 -a: Lansarea volumului P.Stefanuca "Datini si creaţii populare'' in colaborarea cu Secţia Cultura Ialoveni.
 • 2009 Zilele bibliotecii "P. Ştefănucă", ediţia a 18 -a cu genericul „Biblioteca „P. Ştefănucă” - Cetate a spiritualităţii la Ialoveni”:
  *Lansarea primei monografii a bibliotecii – „Ialoveni. Biblioteca publică orăşenească „Petre Ştefănucă”;
  *Lansarea biobibliografiei selective „Ion Suruceanu -60 ani”;
  *Premiul II şi diploma de onoare a Ministerului Culturii din R. Moldova în cadrul Concursului republican “Promovarea imaginii bibliotecii publice în comunitate”. *Locul I în cadrul Concursului raional „Promovarea imaginii bibliotecii publice în comunitate”
 • 2010 Zilele bibliotecii „P. Ştefănucă”, ediţia a XIX-a;
  Dezvoltarea a paginii web a bibliotecii „P. Ştefănucă” www.bibialaloveni.com.md;
  Elaborarea blogului bibliotecii.
 • 2011 Organizarea primei ediţii a Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii;
  Zilele bibliotecii „P. Ştefănucă”, ediţia a XX-a;
  Elaborarea şi lansarea caietelor biobibliografice;
  “Lidia Ungureanu” – 60 ani”;
  „Nicolae Roşioru – 60 ani” şi „Ghidul utilizatorului”.
 • 2012 Festivalul Cârtii şi Lecturii, ediţia II-a.
  Lansări de carte:
  • „În mine m-ascund de tăcere” – Lidia Grosu.
  • „Îmblânzitorul de privighetori” – Nicolae Roşioru.
  Vizita delegaţiei oficiale din Judeţul Alba, Jud. Iaşi şi din Lituania,
  r-nul Panevezis în cadrul FNCL, ediţia a II-a.
  Zilele bibliotecii „P. Ştefănucă”, ediţia a XXI-a.
  Tedeum în amintirea lui Petre Ştefănucă cu prilejul aniversării de 70 ani de la trecerea în nefiinţă.
  Elaborarea şi lansarea ghidului muzeului bibliotecii „P. Ştefănucă”, ediţia a II-a. Vernisarea expoziţiilor de artizanat.